Individuel terapi

De fleste mennesker oplever ét eller flere stormvejr i deres liv

De fleste mennesker oplever ét eller flere stormvejr i deres liv. I perioder kan livet føles uoverkommeligt, og det kan være svært at udholde alene. Sommetider vælger vi kortsigtede overlevelsesstrategier, der dulmer smerten og forvirringen for en stund, men skader os selv på længere sigt.

Det kan være svært at tale med andre om dét, der fylder. Ofte er det også svært selv at turde kigge på det.

Hvis oplevelsen af meningsløshed og ensomhed

Hvis oplevelsen af meningsløshed og ensomhed, eller en generel utilfredshed med livet rammer, kan terapi være den støtte og proces, der er brug for, så du kan komme styrket videre.

Igennem samtaler afdækker vi sammen din historie, så du lærer dig selv at kende.

Vi finder nye perspektiver, strategier og muligheder. Du får støtte og redskaber til at kunne udholde svære følelser.

Du lærer at mærke efter, sætte grænser og bede om dét, du har brug for.

Gode grunde til at gå i terapi

 • Du oplever en øget ængstelighed eller anfald af angst
 • Du mærker et lavt selvværd og har et ønske om et stærkere fodfæst
 • Du står midt i en sorg i forbindelse med tab eller alvorlig sygdom
 • Du går igennem en skilsmisse
 • Du oplever en livskrise. Måske flytter dine børn hjemmefra. Måske handler det om arbejde, din familie, økonomi, din krop, overgangsalder eller et ønske om livsændringer
 • Du mærker, at en eller flere i din familie mistrives, men du har brug for øget styrke til at kunne stå i det

Børn og unge

I dag oplever en del af vores børn og unge desværre at være i mistrivsel.

Det kan handle om

 • Tristhed og passivitet
 • Øget ængstelighed
 • Mistrivsel i skolen
 • Skilsmisse
 • Sygdom i familien
 • Søskende med diagnose
 • Tab eller krise i familien

Jeg ved fra mange års erfaring i samtaler med børn og unge i alderen fra 10-18, at det løsner det knugede og følelsen af ensomhed, når der gives hjælp og støtte til at sætte ord på det svære. Børn skåner deres forældre, derfor er samtaler med en erfaren psykoterapeut et godt valg.

I samtalerne arbejder vi blandt andet med

 • At mærke efter og lære følelserne at kende
 • At regulere sig selv. For eksempel vrede, ængstelighed eller kontrol
 • At finde ud af, hvad der mangler, eller hvad der er for meget af
 • At sætte grænser
 • At bede om det, der er brug for

Vi forældre er ikke nødvendigvis årsagen til vores børns smerte, men vi er altid en del af fundamentet for en ny og bedre udvikling. Derfor tager jeg kun børn og unge under 18 år i terapi, når forældrene er indstillet på at deltage i en eller flere samtaler. Det, mener jeg, er ordentlig og nødvendigt.

Mine informationer

Familie- og psykoterapeut Rikke Møller
Lyngbakken 8, 7870 Roslev

(+45) 20 59 65 27
kontakt@psykoterapeut-rikkemoeller.dk

CVR nr.: 21064181

Skriv til mig